HİZMETLERİMİZ

İnşaat Yapı Denetimi

İnşaat Yapı Denetimi

Günümüzde yapılardaki denetim sistemi sayesinde yeni inşa edilen binaların denetlenmesi ve bu binalara güvenilirlik onaylarının verilmesi söz konusu. Belirli kriterleri sağlamayan binalarda ise bu onay sisteminin geçilememesi ve değişikliklerin talep edilmesi mümkündür diyebiliriz. Yapı denetim sektörü firmaları, inşa edilen binaları ve yapıları temel aşamasından son aşamasına kadar denetlerler bu sayede bu inşalara devam onaylarının verilmesi veya verilmemesi mümkün hale gelir. Denetim firması çalışanları işlerinde belirli tecrübeye sahip mimarlar ve mühendislerdir. Söz konusu binalara onayları ancak bu mühendisler ve mimarlar verebilmektedir.

Ülkemizde inşaatlar için denetim sektörü özellikle Ege bölgemizde meydana gelen depremlerin ardından aranan bir sektör haline geldi. Tabi inşaat denetimi sadece bu bölgelerde değil, ülkemizde tüm bölgelerde gerekli bir sektördür. Zira yapı kontrol sistemi sayesinde sadece depreme dayanıklı binalar üretilmez. Aynı zamanda binalar gerekli kriterlere uygun olarak da inşa edilirler. Bu sayede yeni yapılan binalarda insanlar güvenle oturarak hayatlarını sürdürebilirler.

Denetim firmaları işlerini özenle yapan firmalardır. Söz konusu firmaların da omuzlarında büyük bir yük var diyebiliriz. Çünkü eğer bu firmaların denetlediği binalarda ince veya kalın hasar oluşursa, sorumluluk denetleyen şirkettedir. Denetim şirketleri yeni inşa edilecek bir binanın ilk aşamasından son aşamasına kadar sürece dahil olurlar. İnşayı yapacak firma önce denetçi firmaya projeyi yollar. Denetim şirketlerinin mimarlarıtarafından incelenen projelerde eksiklik görülmesi halinde projelere izin verilmez. Bu noktada sorumluluk yukarda da belirttiğimiz üzere yapı denetim firmasındadır. Geri dönen projede yapılan iyileştirmeler sonrası projenin tekrar denetim firmasına gönderilmesi ve onay sürecinin tekrar işletilmesi de mümkündür.